Vývěvy lamelové, pístové, vodokružné a membránové.

Prodej vývěv na tvorbu vakua.

Vývěvy jsou určeny pro nasazení v oblasti vakua a přetlaku. Mohou být používány pro odsávání a dopravu vzduchu nebo suchých plynů, které nejsou jedovaté, agresivní nebo výbušné. Představují nejjednodušší a nejvhodnější systém všude, kde je potřebný přesný zdroj vakua bez obsahu příměsí. Jsou vhodné pro odsávání v malých uzavřených systémech.